Sorry, this video is not available in your country.

AXN Chết Não (Phần 1)

Yêu thích

Chết Não (Phần 1)

Thời gian chiếu: 07:40 14/03/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Từ bỏ giấc mơ trở thành nhà làm phim tài liệu, Laurel Healy quay về D.C làm việc cho anh trai mình, một nghị sĩ quốc hội. Tại đây, cô phát hiện ra 1 loại côn trùng đang ăn não người sống để chiếm cứ thân xác họ, khiến họ có những hành động lạ lỳ.