Sorry, this video is not available in your country.

AXN Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 8 - Tập 7)

Yêu thích

Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 8 - Tập 7)

Thời gian chiếu: 22:55 13/06/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Là một trong những chương trình truyền hình thực tế về thể thao nổi tiếng nhất ở Mỹ dựa trên show truyền hình Sasuke của Nhật Bản. Chương trình dành cho những ai yêu thích sự kịch tính và muốn thử thách giới hạn của bản thân.