Sorry, this video is not available in your country.

AXN Chiến Binh Ninja Mỹ (Tập 28 - Phần 7)

Yêu thích

Chiến Binh Ninja Mỹ (Tập 28 - Phần 7)

Thời gian chiếu: 11:25 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chiến binh Ninja Mỹ là một trong những chương trình truyền hình thực tế về thể thao nổi tiếng nhất ở Mỹ. Series dựa trên show truyền hình Sasuke của Nhật Bản. Chương trình dành cho những ai yêu thích sự kịch tính và muốn thử thách giới hạn của bản thân.