Sorry, this video is not available in your country.

AXN Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)

Yêu thích

Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)

Thời gian chiếu: 02:30 13/07/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Bộ phim đi sâu vào thế giới đầy hiểm nguy của một phân đội điều tra tội phạm của Hải quân. Họ phải đương đầu với những mối đe dọa tiềm tàng, những tên tội phạm sừng sỏ đe dọa đến an ninh quốc gia.