Sorry, this video is not available in your country.

AXN Cưỡng Đoạt (Phần 1)

Yêu thích

Cưỡng Đoạt (Phần 1)

Thời gian chiếu: 13:10 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Series phim này kể về thời trẻ của Bryan Millis sau khi gặp bi kịch và vẫy vùng tìm cách trả thù. Sự đời đưa đẩy Mills trở thành đặc vụ CIA và đánh thức các kỹ năng ẩn giấu trong anh.