Sorry, this video is not available in your country.

AXN Đặc Vụ Áo Đen (Phần 3)

Yêu thích

Đặc Vụ Áo Đen (Phần 3)

Thời gian chiếu: 18:30 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Bộ phim xoay quanh đặc vụ J du hành ngược thời gian về những ngày đầu của M.I.B, năm 1969 nhằm ngăn cản một tội phạm ngoài hành tinh ám sát đặc vụ K và thay đổi lịch sử.