Sorry, this video is not available in your country.

AXN Đội Chiến Binh Ninja (Phần 2 - Tập 10)

Yêu thích

Đội Chiến Binh Ninja (Phần 2 - Tập 10)

Thời gian chiếu: 07:40 12/10/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Khi 2 đứa trẻ mồ côi chơi bàn cờ tìm thấy ở căn nhà mới, chúng đã giúp giải thoát một người đàn ông bị nhốt trong đó hàng chục năm nay. Để thoát khỏi hiểm nguy, họ cần tìm đủ người chơi và kết thúc trò chơi trước khi nó kết liễu họ.