Sorry, this video is not available in your country.

AXN Gia Đình Cảnh Sát (Phần 7)

Yêu thích

Gia Đình Cảnh Sát (Phần 7)

Thời gian chiếu: 12:15 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Bộ phim xoay quanh gia đình Reagan với 3 đời phục vụ trong lực lượng hành pháp New York, Mỹ. Dù trải qua bao sóng gió, đại gia đình người Mỹ gốc Ailen này vẫn khiến người ta ấn tượng với lòng yêu nước, yêu lẽ phải, nhiệt huyết trong công việc và tình yêu gia đình.