Sorry, this video is not available in your country.

AXN Kết Thúc Ấu Thơ

Yêu thích

Kết Thúc Ấu Thơ

Thời gian chiếu: 21:05 17/07/2017 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Bộ phim kể về cuộc xâm chiếm Trái đất một cách hòa bình bởi những người ngoài hành tinh Overlord. Họ tạo ra 1 xã hội không tưởng nhưng phải đánh đổi bằng bản sắc và văn hóa của con người. Phim trả lời câu hỏi lớn nhất về sự tồn tại của loài người và vị trí của họ.