Sorry, this video is not available in your country.

AXN Lòng Quả Cảm (Phần 1 - Tập 13)

Yêu thích

Lòng Quả Cảm (Phần 1 - Tập 13)

Thời gian chiếu: 17:25 10/08/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Bộ phim xoay quanh một căn cứ quân sự của Mỹ, nơi chuyên đào tạo các phi công ưu tú thực hiện nhiệm vụ bí mật. Ở đó, ranh giới giữa kỷ luật quân đội và dục vọng của con người được coi là thử thách không hề dễ dàng với bất cứ ai.