Sorry, this video is not available in your country.

AXN Macgyver (Phần 3)

Yêu thích

Macgyver (Phần 3)

Thời gian chiếu: 06:00 13/07/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Là một mật vụ không giống bất cứ ai, Macgyver không được cung cấp đầy đủ các thiết bị hiện đại. Anh chàng phải tự thân vận động để thoát được nhiều tình huống hiểm nghèo bằng cách áp dụng kiến thức của bản thân về khoa học, vật lý... và tận dụng mọi thứ sẵn có để thực hiện nhiệm vụ.