Sorry, this video is not available in your country.

AXN Người Nhện Siêu Đẳng

Yêu thích

Người Nhện Siêu Đẳng

Thời gian chiếu: 12:20 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 145 phút

Peter Parker đang cố gắng tìm ra anh là ai và làm sao anh đã trở thành một con người như ngày hôm nay. Trong cuộc hành trình của mình, Peter khám phá ra một bí mật mà cha anh nắm giữ: con đường đưa anh tới số phận của một Người Nhện.