Sorry, this video is not available in your country.

AXN Người Tập Sự Châu Á

Yêu thích

Người Tập Sự Châu Á

Thời gian chiếu: 07:40 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 65 phút

Đối tượng tham gia chương trình là thí sinh từ 21 tuổi trở lên, đang sống và làm việc tại châu Á, thông thạo tiếng Anh. Đặc biệt, cuộc thi này không yêu cầu thí sinh có bằng cấp. Thí sinh thắng cuộc được làm việc trong công ty của doanh nhân châu Á 2010 - Tony Fernandes với mức lương tối thiếu là 100.000 USD/năm.