Sorry, this video is not available in your country.

AXN Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (Phần 12 - Tập 18)

Yêu thích

Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (Phần 12 - Tập 18)

Thời gian chiếu: 20:55 14/09/2018 Thời lượng dự kiến: 140 phút

Cuộc thi tìm kiếm tài năng lớn nhất thế giới quay trở lại với mùa 12, cùng giàn giám khảo cũ danh giá Simon Cowell, Amanda, Alesha Dixon và David Williams. Quán quân sẽ nhận khoản đầu tư 250.000 bảng Anh, và có có cơ hội biểu diễn trước Hoàng gia Anh.