Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 19
 • 01:25
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 16
 • 02:20
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)
  Tập 17
 • 03:15
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)
  Tập 18
 • 04:10
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 19
 • 05:05
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 16
 • 06:00
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  Tập 10
 • 06:50
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)
  Tập 19
 • 07:40
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)
  Tập 20
 • 08:30
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 19
 • • LIVE
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
 • 10:10
  Danh Sách Đen (Phần 7)
  Tập 12
 • 11:00
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32)
  Tập 2
 • 11:55
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 19
 • 12:45
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)
  Tập 19
 • 13:40
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)
  Tập 20
 • 14:35
  Siêu Nhiên (Phần 15)
  Tập 16
 • 15:30
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  Tập 10
 • 16:20
  Danh Sách Đen (Phần 7)
  Tập 12
 • 17:10
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 17
 • 18:05
  Bia Đỡ Đạn (Phần 1)
  Tập 5
 • 19:00
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  Tập 11
 • 19:55
  Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
  Tập 15
 • 20:50
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32)
  Tập 3
 • 21:45
  Cứu Hỏa Chicago (Phần 4)
  Tập 9
 • 22:40
  Danh Sách Đen (Phần 7)
  Tập 13
 • 23:35
  Cứu Hỏa Chicago (Phần 4)
  Tập 9
Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (Phần 12 - Tập Đặc Biệt)
Thời gian chiếu: 19:00 25/09/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật