Vui lòng đăng nhập để xem nội dung

Đăng ký trải nghiệm miễn phí

BBC Earth Alaska Hoang Dã

Yêu thích

Alaska Hoang Dã

Thời gian chiếu: 06:00 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Cùng tới với biên giới cuối cùng của nước Mỹ, vùng hoang dã rộng 1,3 triệu cây số vuông, nhà của nhiều loài vật kiên cường nhất thế giới, Alaska.