Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Alaska Hoang Dã

Yêu thích

Alaska Hoang Dã

Thời gian chiếu: 06:00 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Cùng tới với biên giới cuối cùng của nước Mỹ, vùng hoang dã rộng 1,3 triệu cây số vuông, nhà của nhiều loài vật kiên cường nhất thế giới, Alaska.