Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Bác Sĩ Thú Y Siêu Phàm

Yêu thích

Bác Sĩ Thú Y Siêu Phàm

Thời gian chiếu: 15:10 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Noel Fitzpatrick giúp người nuôi...tìm các giải pháp chữa bệnh “thần kì”...cho những con thú cưng bị đau ốm.