Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Bác Sĩ Thú Y Siêu Phàm (Tập 2)

Yêu thích

Bác Sĩ Thú Y Siêu Phàm (Tập 2)

Thời gian chiếu: 21:55 09/11/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Noel Fitzpatrick giúp người nuôi tìm các giải pháp chữa bệnh “thần kì” cho những con thú cưng bị đau ốm.