Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Bay Tới Tận Cùng Thế Giới (Tập 1)

Yêu thích

Bay Tới Tận Cùng Thế Giới (Tập 1)

Thời gian chiếu: 08:20 12/07/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Cùng Athur tới các khu xa xôi của thế giới, từ Nepal tới Everest, rồi tới tận dãy núi Himalaya để tìm hiểu xem máy bay đã thay đổi cuộc đời ta tới đâu.