Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 11)

Yêu thích

Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 11)

Thời gian chiếu: 07:15 12/10/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Robson sẽ tham gia cùng các dân câu địa phương, đi tìm những thủy quái hung dữ nhất hành tinh, từ cá ngừ vây xanh của đại dương, tới loài cá đuối ở Maldives.