Vui lòng đăng nhập để xem nội dung

Đăng ký trải nghiệm miễn phí

BBC Earth Cuộc Sống Dưới 0 Độ C

Yêu thích

Cuộc Sống Dưới 0 Độ C

Thời gian chiếu: 12:25 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Vòng Bắc Cực, khu vực khắc nghiệt nhất thế giới, nhưng vẫn có những con người kiên cường bám trụ, sinh tồn và phát triển dưới cái lạnh âm độ C.