Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Đếm Ngược Chờ Mưa

Yêu thích

Đếm Ngược Chờ Mưa

Thời gian chiếu: 20:10 17/07/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Các nhà khoa học cùng 75 camera ghi lại mọi thời khắc...của những ngày cuối cùng trong mùa khô kéo dài kỉ lục...để đón chờ những cơn mưa sẽ làm thay đổi mọi thứ.