Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Dòng Mê Kông Cùng Sue Perkins

Yêu thích

Dòng Mê Kông Cùng Sue Perkins

Thời gian chiếu: 17:05 14/01/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Sue Perkins thực hiện hành trình để đời gần 5.000km đi ngược Mê Kông, dòng sông lớn nhất Đông Nam Á để khám phá cuộc sống và cảnh quan đang thay đổi mau chóng của nơi này.