Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Gia Đình Voi Và Tôi (Phần 1)

Yêu thích

Gia Đình Voi Và Tôi (Phần 1)

Thời gian chiếu: 23:45 14/01/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Gordon Buchanan theo chân 1 đàn voi vào vùng rừng Kenya, quan sát và tìm hiểu về đời sống của chúng ở cự li gần để gửi tới khán giả những thước phim chân thực đầy lí thú.