Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Giải Cứu Chuột Túi

Yêu thích

Giải Cứu Chuột Túi

Thời gian chiếu: 18:45 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Đây là câu chuyện về một người Úc giàu lòng nhân ái đã cứu giúp những chú chuột túi mồ côi và bị bỏ rơi, nuôi nấng gần 30 con chuột túi ở khu ngoại ô.