Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Hành Trình Tới Mandalay Của Dara Và Ed (Tập 3)

Yêu thích

Hành Trình Tới Mandalay Của Dara Và Ed (Tập 3)

Thời gian chiếu: 19:10 11/02/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Robson sẽ tham gia cùng các dân câu địa phương, đi tìm những thủy quái hung dữ nhất hành tinh, từ cá ngừ vây xanh của đại dương, tới loài cá đuối ở Maldives.