Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Hổ Quanh Nhà: Chuyện Gì Xảy Ra Tiếp Theo (Tập 2)

Yêu thích

Hổ Quanh Nhà: Chuyện Gì Xảy Ra Tiếp Theo (Tập 2)

Thời gian chiếu: 07:20 12/07/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Lốm Đốm và Sọc Vằn sắp được một tuổi, và không còn là hổ con nữa. Tức là bố nuôi Giles phải xử lý các thay đổi tâm lý của tuổi mới lớn.