Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Khám Phá Thổ Nhĩ Kỳ Cùng Simon Reeve

Yêu thích

Khám Phá Thổ Nhĩ Kỳ Cùng Simon Reeve

Thời gian chiếu: 08:25 13/06/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Tiếp tục hành trình khám phá thế giới cùng Simon Revee với địa điểm tiếp theo, một đất nước xinh đẹp và ấn tượng: Thổ Nhĩ Kỳ.