Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Mẻ Cá Đỉnh Cao Của Robson Green (Tập 1)

Yêu thích

Mẻ Cá Đỉnh Cao Của Robson Green (Tập 1)

Thời gian chiếu: 21:00 11/02/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Robson Green đi khắp thế giới để bắt cá khủng, vượt hàng ngàn cây số, tới những vùng xa xôi và nguy hiểm nhất... đánh bại mưa, gió, bão và thiên tai để có được mẻ cá đỉnh cao.