Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Những Hành Trình Mạo Hiểm (Tập 3)

Yêu thích

Những Hành Trình Mạo Hiểm (Tập 3)

Thời gian chiếu: 22:50 14/09/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Theo chân nhà thám hiểm và thợ ảnh nổi tiếng Ryan Pyle tới những nơi xa xôi và hẻo lánh nhất trên trái đất nhân danh khám phá và tìm hiểu tự nhiên cùng các nền văn hóa.