Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Những Sát Thủ Khổng Lồ Của Châu Phi

Yêu thích

Những Sát Thủ Khổng Lồ Của Châu Phi

Thời gian chiếu: 07:50 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Đàn voi lớn nhất của châu Phi và những đàn hổ còn non trẻ không biết sợ là gì, cùng đối mặt trong cuộc chiến sinh tồn.