Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Những Thợ Săn Của Vùng Biển Nam (Tập 3)

Yêu thích

Những Thợ Săn Của Vùng Biển Nam (Tập 3)

Thời gian chiếu: 08:15 13/07/2018 Thời lượng dự kiến: 0 phút

Nhà văn Will Milard tìm hiểu về người dân ở phía Tây Đại Tây Dương, những thợ săn cá voi, người đánh cá bằng lao, và thương nhân trên biển sống rất gần với đại dương.