Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Robson Green: Tay Câu Mạo Hiểm (Tập 8)

Yêu thích

Robson Green: Tay Câu Mạo Hiểm (Tập 8)

Thời gian chiếu: 10:10 12/07/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Robson sẽ dùng các kĩ năng tích lũy được trong 5 năm qua để vượt mọi giới hạn trong việc câu cá: bắt những con cá to nhất, nặng nhất, dữ nhất và khó câu nhất.