Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Thế Giới Diệu Kì Của Chó Con

Yêu thích

Thế Giới Diệu Kì Của Chó Con

Thời gian chiếu: 11:15 13/01/2018 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Chương trình sẽ theo chân các chú cún tuyệt vời, tính từ lúc chúng mới chào đời tới tuổi trưởng thành, cùng chúng lần đầu đi khám bác sĩ, và làm quen với những người bạn mới.