Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins
  1
 • 01:40
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  1
 • 02:30
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  1
 • 03:25
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc
  1
 • 04:20
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc
  2
 • 05:10
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc
  2
 • 06:00
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
  1
 • 07:00
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins
  1
 • 08:00
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  1
 • 08:50
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  1
 • 09:45
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
  1
 • 10:45
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins
  1
 • 11:45
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  1
 • 12:40
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  1
 • 13:35
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
  1
 • 14:35
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins (Tập 1)
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins (Tập 1)
 • 15:35
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  1
 • 16:25
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 1)
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 1)
 • • LIVE
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh
 • 18:15
  Khám Phá Sông Hằng Cùng Sue Perkins
  1
 • 19:15
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  1
 • 20:10
  Thế Giới Diệu Kì Của Chó Con
  Thế Giới Diệu Kì Của Chó Con
 • 21:00
  Anthony Bourdain Những Góc Khuất
  3
 • 21:50
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  2
 • 22:40
  Những Hiện Tượng Thời Tiết Nguy Hiểm Nhất Thế Giới
  1
 • 23:35
  Thế Giới Diệu Kì Của Chó Con
  2
Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 3)
Thời gian chiếu: 11:40 26/03/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật