Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle

Yêu thích

Tiến Vào Nơi Hoang Dã Cùng Ben Fogle

Thời gian chiếu: 21:55 17/07/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Ben Fogle khám phá các vùng hoang dã trên thế giới,từ Mông Cổ tới Alaska, rồi lại New Zealand,có khi là tới một hòn đảo núi lửa không người sinh sống.