Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Tôi Đúng Là Bác Sĩ

Yêu thích

Tôi Đúng Là Bác Sĩ

Thời gian chiếu: 22:50 16/04/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Bác sĩ là người hiểu rõ nhất về vấn đề sức khỏe,bạn hỏi và họ sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn, mỗi tập một vấn đề về sức khỏe.