Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 4)

Yêu thích

Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 4)

Thời gian chiếu: 16:40 10/08/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình xoang quanh hành trình của diễn viên hài cuồng thể thao Joel Dommett chu du đi khắp thế giới để học các kĩ năng và luyện tập cùng người dân ở đây.