Sorry, this video is not available in your country.

Boomerang Barbie: Những Cuộc Phiêu Lưu Ở Ngôi Nhà Mơ Ước

Yêu thích

Barbie: Những Cuộc Phiêu Lưu Ở Ngôi Nhà Mơ Ước

Thời gian chiếu: 17:30 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Barbie bước vào cuộc phiêu lưu với gia đình và bạn bè trong ngôi nhà mới mà gia đình cô hằng mơ ước. Các cuộc phiêu lưu được ghi lại trên Vlog của Barbie và qua những cuộc phiêu lưu đó, rất nhiều bài học về cuộc sống, về tình bạn, tình thân đã được rút ra.