Sorry, this video is not available in your country.

Boomerang Cừu Shaun

Yêu thích

Cừu Shaun

Thời gian chiếu: 10:00 13/06/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Cừu Shaun suy nghĩ và hành động như một con người và điều này luôn khiến cậu gặp rắc rối. Bitzer, chú chó chăn cừu của người nông dân luôn phải giúp Shaun và các bạn của mình thoát khỏi những rắc rối đó.