Sorry, this video is not available in your country.

Boomerang Scooby-doo! Truyền Thuyết Bóng Ma

Yêu thích

Scooby-doo! Truyền Thuyết Bóng Ma

Thời gian chiếu: 22:00 24/06/2019 Thời lượng dự kiến: 80 phút

Khi cả nhóm của Scooby Doo gặp phải một bóng ma kinh hoàng, thứ liên tục ngăn cản một nhóm các nhà cổ sinh học đào hóa thạch. Họ đã điều tra để tìm xem thứ gì thực sự đứng sau bóng ma thời tiền sử này.