Sorry, this video is not available in your country.

Boomerang Thanh Tra Gadget

Yêu thích

Thanh Tra Gadget

Thời gian chiếu: 20:00 11/10/2018 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Thanh tra Gadget là một bộ phim hoạt hình hài hước, nói về cuộc chiến giữa thanh tra Gadget tài ba và tiến sĩ Claw mưu mô xảo quyệt. Với sự trợ giúp của cháu gái Penny, chú chó Brain thông minh, thanh tra Gadget đã đập tan mọi âm mưu của tổ chức Mad để bảo vệ công lý và lẽ phải.