Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Bác Grandpa

Yêu thích

Bác Grandpa

Thời gian chiếu: 08:00 14/06/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bác Grandpa đi nghỉ để rồi sớm nhận ra công việc sẽ luôn bám theo mình. Bác Grandpa luôn nghĩ mọi thứ sẽ ổn và bác tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của mình. Dù khiến mọi việc rắc rối, thì bác biết rằng bác sẽ tìm ra cách để thu xếp ổn thỏa.