Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Chương Trình Thường Nhật

Yêu thích

Chương Trình Thường Nhật

Thời gian chiếu: 07:00 17/05/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Hai cậu bạn thân, một là chim giẻ cùi xanh tên là Mordecai, một là chồn hôi tên là Rigby và nhiều câu chuyện xoay quanh họ.