Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Courage, Chú Chó Nhút Nhát

Yêu thích

Courage, Chú Chó Nhút Nhát

Thời gian chiếu: 08:00 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Một sân khấu lưu động do một ông chủ gian ác làm chủ xuất hiện tại trang trại. Ông ta biến Muriel và Eustace thành con rối. Courage là chú chó hồng nhút nhát. Hai vợ chồng chủ nhà của Courage sống ở một trang trại có nhiều kẻ thù kì quái. Courage phải vượt qua nỗi sợ và giúp họ chống lại những hồn ma sống ở trang trại.