Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Những Cô Gái Siêu Nhân

Yêu thích

Những Cô Gái Siêu Nhân

Thời gian chiếu: 11:00 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Những chị em gái siêu hùng Blossom, Bubbles và Buttercup được gọi là Những Cô Gái Siêu Nhân. Họ cùng nhau bảo vệ thành phố khỏi những kẻ ác với âm mưu chiếm thành phố. Vừa đến trường, vừa đối đầu với kẻ xấu không phải là nhiệm vụ dễ dàng.