Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Những Thanh Kiếm Hùng Mạnh

Yêu thích

Những Thanh Kiếm Hùng Mạnh

Thời gian chiếu: 09:30 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Vambre và Prohyas là hai anh em  trong đội Chiến binh Đánh thuê. Họ cùng nhau tham gia những chuyến phiêu lưu và những nhiệm vụ điên khùng ở khắp nơi trên thế giới  để tìm và thu thập những thanh kiếm có phép màu.