Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Những Thanh Kiếm Thần Hùng Mạnh

Yêu thích

Những Thanh Kiếm Thần Hùng Mạnh

Thời gian chiếu: 13:00 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Vambre và Prohyas là hai anh em trong đội chiến binh đánh thuê. Họ cùng nhau tham gia những chuyến phiêu lưu và những nhiệm vụ điên khùng ở khắp nơi trên thế giới để tìm và thu thập những thanh kiếm có phép màu.