Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Những Thanh Kiếm Thần Hùng Mạnh

Yêu thích

Những Thanh Kiếm Thần Hùng Mạnh

Thời gian chiếu: 21:30 16/04/2018 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Vambre và Prohyas là hai anh em trong đội chiến binh đánh thuê. Họ cùng nhau tham gia những chuyến phiêu lưu và những nhiệm vụ điên khùng ở khắp nơi trên thế giới để tìm và thu thập những thanh kiếm có phép màu.