Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Steven Universe

Yêu thích

Steven Universe

Thời gian chiếu: 00:00 14/08/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Steven phát hiện ra Ngọc Hồng Lựu có thể thấy trước tương lai, và tò mò về những mối nguy hiểm rình rập xung quanh cậu.